"Ole ise see muutus, mida tahad maailmas näha". Mahatma Ghandi

 NOORSOOTÖÖTAJAID / NOORTEJUHTE OOTAVAD

 

ARDU NOORTETUBA (0,5 ametikohta)

taasloomisel Ardu koolimaja hoonesse

tööle asumine 2. jaanuarist 2017

HABAJA NOORTETUBA  (0,5 ametikohta)

loomisel Habaja külla külaseltsi ruumidesse.

tööle asumine 2. jaanuarist 2017

PALVERE KÜLAKESKUS (0,5 ametikohta)

noortejuht / (maja perenaine)

tööle asumine alates 2. jaanuarist 2017

TINGIMUSED KANDIDEERIJATELE:

Töö sisu:

* Noortekeskuse/noortetoa  igapäevatöö juhtimine ja  noori arendavate tegevuste planeerimine, korraldamine, läbiviimine

* noorsootöö alaste projektide läbiviimine ja vastutamine

* koostöö tegemine teiste noortega tegelevate asutustega

* noorte suunamine ja omaalgatuste toetamine

Pakume:

* huvitavat ja mitmekülgset tööd noortega

* võimalust eneseteostuseks

* stabiilset tööd

* erialaseid täiendkoolitusi

Eeldame:

* Kõrgharidust noorsootöö, pedagoogika või sotsiaaltöö rekreatsiooni alal

* arvuti kasutamise oskust

* eesti keele valdamist kõnes ja kirjas

* Valmisolek õhtuseks tööks ning vajadusel ka nädalavahetustel (laagrid, väljasõidud)

* Väga head suhtlemis- ja väljendusoskust ning kõrget pingetaluvust

Isikuomadustest eeldame:

  • ausust ja avatust, head suhtlemisoskust, loovust, algatus- ja koostöövõimet, kohusetundlikkust, pingetaluvust ning kohanemisvõimet
  • Tahe töötada noortega

Kasuks tuleb:

* projektitöö kogemus
* orienteeritus meeskonnatööle

* aktiivsus, loomingulisus ja usaldusväärsus

* võõrkeeleoskus

 Noorsootöötaja kandidaat esitab  järgmised dokumendid:

3.1 kirjalik avaldus;

3.2 elulookirjeldus ja töö- või teenistuskäik;

3.3 ametikohale esitatud kvalifikatsiooni nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad

 Konkursi võitnud isikuga sõlmitakse tööleping määramata ajaks neljakuulise katseajaga

Konkursil  osalemise dokumendid  palume saata  e-mailile angela@kose.ee või tulla ise kohale Kose Noortekeskusesse Hariduse 2

Märksõnaks  „Noorsootöötaja konkurss”.

Täpsem info: Angela Kilk 58862229

Kose ANK direktor angela@kose.ee

 

Sildipilv