"Ole ise see muutus, mida tahad maailmas näha". Mahatma Ghandi

Kose Avatud Noortekeskus  otsib noorsootöötajat

Habaja  Külakeskuse noorteuppa 0,75  ametikohaga

Tööle asumine lähimal võimalusel.  

Töö sisu:

* Noortetoa  igapäevatöö juhtimine ja  noori arendavate tegevuste planeerimine, korraldamine, läbiviimine

* noorsootöö alaste projektide läbiviimine ja vastutamine

* koostöö tegemine teiste noortega tegelevate asutustega

* noorte suunamine ja omaalgatuste toetamine

* noortekeskuse ruumide ja inventari korrashoidmine

Pakume:

* huvitavat ja mitmekülgset tööd noortega

* võimalust eneseteostuseks

* stabiilset tööd

* erialaseid täiendkoolitusi

Eeldame:

* eri- või kõrgharidust noorsootöö, pedagoogika või sotsiaaltöö rekreatsiooni alal

* arvuti kasutamise oskust

* eesti keele valdamist kõnes ja kirjas

* valmisolek õhtuseks tööks ning vajadusel ka nädalavahetustel (laagrid, väljasõidud)

* väga head suhtlemis- ja väljendusoskust ning kõrget pingetaluvust

Isikuomadustest eeldame:

  • ausust ja avatust, head suhtlemisoskust, loovust, algatus- ja koostöövõimet, kohusetundlikkust, pingetaluvust ning kohanemisvõimet
  • Tahe töötada noortega

Kasuks tuleb:

* projektitöö kogemus

* aktiivsus, loomingulisus ja usaldusväärsus

* võõrkeeleoskus

Noorsootöötaja kandidaat esitab  järgmised dokumendid:

3.1 kirjalik avaldus;

3.2 elulookirjeldus ja töö- või teenistuskäik;

3.3 ametikohale esitatud kvalifikatsiooni nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad

 Dokumendid  palume saata e-mailile angela@kose.ee või tulla ise kohale Kose Noortekeskusesse Hariduse 2

Märksõnaks  „Habaja  noorsootöötaja”.

Täpsem info:

Angela Kilk

Kose ANK direktor

angela@kose.ee

58862229

Kose Avatud Noortekeskus  otsib noorsootöötajat

ORU Noortekskusesse 1,0  töökohaga

Tööle asumine 10. august 2017 

Töö sisu:

* Noortekeskuse  igapäevatöö juhtimine ja  noori arendavate tegevuste planeerimine, korraldamine, läbiviimine

* noorsootöö alaste projektide läbiviimine ja vastutamine

* koostöö tegemine teiste noortega tegelevate asutustega

* noorte suunamine ja omaalgatuste toetamine

* noortekeskuse ruumide korrashoidmine

Pakume:

* huvitavat ja mitmekülgset tööd noortega

* võimalust eneseteostuseks

* stabiilset tööd

* erialaseid täiendkoolitusi

Eeldame:

* kõrgharidust noorsootöö, pedagoogika või sotsiaaltöö rekreatsiooni alal

* arvuti kasutamise oskust

* eesti keele valdamist kõnes ja kirjas

* valmisolek õhtuseks tööks ning vajadusel ka nädalavahetustel (laagrid, väljasõidud)

* väga head suhtlemis- ja väljendusoskust ning kõrget pingetaluvust

Isikuomadustest eeldame:

  • ausust ja avatust, head suhtlemisoskust, loovust, algatus- ja koostöövõimet, kohusetundlikkust, pingetaluvust ning kohanemisvõimet
  • Tahe töötada noortega

Kasuks tuleb:

* projektitöö kogemus

* aktiivsus, loomingulisus ja usaldusväärsus

* võõrkeeleoskus

Noorsootöötaja kandidaat esitab  järgmised dokumendid:

3.1 kirjalik avaldus;

3.2 elulookirjeldus ja töö- või teenistuskäik;

3.3 ametikohale esitatud kvalifikatsiooni nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad

 Dokumendid  palume saata e-mailile angela@kose.ee või tulla ise kohale Kose Noortekeskusesse Hariduse 2

Märksõnaks  „Oru noorsootöötaja”.

Täpsem info:

Angela Kilk

Kose ANK direktor

angela@kose.ee

58862229

Sildipilv