"Ole ise see muutus, mida tahad maailmas näha". Mahatma Ghandi

KOSE ANK ÜLDINFO

 

See on meie valla noorsootöötajate ametinimetuste märksõnapilv. Pilve mõte on tutvustada laiemale avalikkusele noorsootöötaja ameti mitmekülgsust ja ametinimetuste paljusust. Soovime anda vastust küsimusele – kes on noorsootöötaja?
Sõnapilvi tehakse noorsootöö nädala „NUTIKAMALT, VIRTUAALSEMALT, GLOBAALSEMALT – PILVEDESSE” raames, mis toimub 6.-12.11.2017.

 

 

 

Noorsootöö eesmärgiks Kose vallas on tingimuste loomine noore arendavaks tegevuseks väljaspool perekonda, tasemekoolitust ja tööaega, et toetada noort sotsialiseerumisprotsessis ning soodustada tema kujunemist ühiskonna hästi toimetulevaks liikmeks.
Noorsootöö  on jagatud valdkondadeks: erinoorsootöö; huvialaharidus; info noorte kohta ja noortele, nõustamine ja uuringud; noorsootööalane koolitus, täiend- ja ümberõpe; noorte tervistav ja arendav puhkus; noorte töökasvatus; rahvusvaheline noorsootöö; noorsootöö struktuurid ja noorte osalus
Noorsootöö on põhitegevuseks  noortekeskustes ent noorsootööga tegeletakse ka huvikoolides ja –ringides, rahvamajades, kultuurimajades, vaba aja keskustes, päevakeskustes, erinevates kolmanda sektori projektides ja programmides.
Noorsootöö  põhimõtted, millest lähtutakse ka Kose valla noorsootöö korraldamisel
* Noorsootööd pakutakse võimalikult nende kodukoha lähedal (Kose vald on küllalt suur ja vajadus kodakoha lähedal asuvateks noortekeskusteks on põhjendatud. Noortekeskus on  noorte suhtes tänuväärne koht, kuhu noor võib lihtsalt tulla, olla ning suhelda oma eakaaslastega ja noorsootöötajatega. Samas pakutakse noortele seal sageli võimalust osaleda lühiajalistes projektides ning teha midagi ära omaalgatuslikult. Erinevate huvialade proovimine klubitegevuse käigus tundub samuti sobilik.

* Noorsootöö peamised korraldajad on kohalik omavalitsus, noorteühingud ja noorsootööasutused (peale eelpoolnimetatud noortekeskuste tegutsevad koolide juures mitmed huviringid, tegutsevad spordikool, muusikakool ja kunstikool, noorteühingutest tegutsevad küll tasapisi, kuid järjekindlalt noorkotkad, kodutütred ja skaudirühm, noortekeskuste juures on tegutsevad  Eesti 4H klubid luues Harjumaa 4H piirkonda.
* Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid  otsuste tegemisse lähtudes noorte vajadustest, huvidest, soovidest sest noorsootöö põhineb noorte osalusel, nende vabal tahtel ning noorte omaalgatusel
* Noorsootööd läbib nii riigisisene kui ka rahvusvaheline lõimumine
* Noorsootöötaja lähtub töös noortega sallivuse ja partnerluse põhimõttest ja lähtub eetilistest kaalutlustest ning  võrdse kohtlemise printsiibist (olenemata vanusest, majanduslikust olukorrast või tervislikust seisundist haaratakse noorsootöösse kõiki).
* Noorsootöö teostamise keskkond on noorte poolt aktsepteeritav ja soodustab mitteformaalset ja informaalset õppimist ning  selle teostus ja keskkond on turvaline, kvaliteetne, mitmekesine, uuenduslik ja uute väärtuste loomisele suunatud (otsides uusi ideid ja muutes noortele pakutavaid tegevusi huvitavamateks, teevad noorsootöötajad kõvasti tööd projektide kallal, et pakkuda noortele kvalitseetseid ja kaasaegseid  vaba aja sisustamise võimalusi uuendades vahendeid ja leides toredaid ringide juhendajaid.
* Noorsootööd kavandatakse, koordineeritakse ja tehakse erinevatel haldustasanditel erinevate sektorite koostöös  (MTÜ-d, huvikoolid, külakeskused)
* Noorsootöö struktuur võimaldab noortel osaleda otsustamises kohaliku omavalitsuse arengukavade koostamises.

Noorsootöö valdkondadevahelise töö tulemusena kujuneb noorel kogemuste pakett, mis sisaldab kõike vajalikku ettetulevate väljakutsete, valikute ja võimalustega positiivseks toimetulekus.

Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

Sildipilv

%d bloggers like this: