"Ole ise see muutus, mida tahad maailmas näha". Mahatma Ghandi

KOSE ANK ÜRITUSED VÄLJASPOOL NOORTEKESKUST

OSALEJA MEELESPEA VÄLASPOOL NOORTEKESKUST LÄBIVIIDAVATES TEGEVUSTES

JA OHUTUSNÕUDED RISKIDE MAANDAMISEKS

KOSE AVATUD NOORTEKSKUSE  VÄLJASÕITUDE JA VÄLJASPOOL NOORTEKESKUST LÄBIVIIDAVATE ÜRITUSTE KORRALDAMISE KORD lisa 1 kinnitatud 06.06.2016 direktori käskkirjaga nr 11.

 1. Kose Avatud Noortekeskus korraldab noortele üritusi ka väljaspool noortekeskust. Nendeks on õppekäigud, ekskursioonid, jalgsimatkad, jalgrattamatkad, bussisõidud. Osalejate vanuseline piirang sõltub ürituse eripärast ja asukohast. See antakse teada iga ürituse puhul eraldi.
 2. Osaleja kuulab tähelepanelikult noorsootöötaja instruktsioone ja korraldusi ning täidab neid. Väljasõitude ajal kehtivad reeglid on kõikidele osalejate täitmiseks.
 3. Osaleja peab kinni pidama kokkulepitud kellaaegadest.
 4. Ennem igat üritust kontrollib noorsootöötaja üle (vajadusel lisab) iga osaleja isikliku telefoni numbri ning iga osaleja salvestab endale töötaja numbri oma telefoni (et mõlemapoolselt oleks vajadusel võimalik helistada).

Angela Kilk 58862229

Kose noorsootöötajad Gerli Turmann ja Karin Rebane 5229109

Ravila Noorsootöötaja Merike Kiik 58604297

Oru Noorsootöötaja Marina Feinman ja  Aivi Vooremäe  59123900

Ardu Noorsootöötaja Krestina Valdma 5116854

Habaja Noorsootöötaja Leelo Põder 51948949

 

REGISTREERUMINE

 1. Nimekirja lisatakse osaleja nimi ainult osalustasu maksmisel ning lapsevanema poolt  allkirjastatud teavituse alusel.
 2. Nimekirja avalikult ei avaldata
 3. Kohtade arvu täitumisel jäävad ülejäänud soovijad „joone alla ootele“ juhuks, kui keegi juba registreerunutest peaks ära ütlema.
 4. Osalustasu mitteosalemise korral makstakse tagasi, kui ei ole vaja teha ettemaksu.
 5. Osalustasude maksmine toimub sularahas noorsootöötaja kätte (sularaha kulutuse eest saab noorsootöötaja tšeki).
 6. Mitteosalemisest anda koheselt teada noorsootöötajale.

VAJALIKUD ASJAD KAASAVÕTMISEKS

 1. Seljakott või vöökott isiklike asjade (rahakott, telefon) kindlaks paigutuseks.
 2. Selga pannakse ilmastikule ja ürituse eripärale vastavad riided ja jalanõud.
 3. Kaasa ei tohi võtta ega tarbida keelatud aineid (alkohol, tubakas jms)

BUSSIS

 1. Bussisõidul instrueeritakse noori alati ennem väljasõitu ning täidetakse registreerimislehed.

Enne bussi sisenemist käi ära WC-s. Pikkade sõitude korral tehakse WC-s käimiseks vahepeatusi.

 1. Sõitja võtab seljast üleliigsed riided (mütsi, kindad, jope) ja kinnitab turvavöö
 2. Bussis istutakse näoga sõidusuunas (sõidu ajal ei tohi tõusta püsti ega olla istmel jalgupidi). Bussis ei tohi sõidu ajal käia ringi, välja arvatud erandjuhud – halb enesetunne või WC häda.
 3. Bussis ei tohi püsti tõusta ennem bussi peatumist.
 4. Bussi ei tohi kaasa võtta kihisevaid ja eriti magusaid jooke. Soovitavalt võib kaasa võtta vett või mahla keeratava korgiga plastikpudelis (kõige mugavam 0,5 l)
 5. Bussis ei sööda. Kaasavõetud võileivad, saiakesed ja muud suupisted süüakse vahepeatustes ettenähtud söögikohtades). Bussis võib tarbida mõistlikult vaid lutsukommi või kummikommi. Nätsu bussisõidu ajal ei tarbi.
 6. Bussis ei lärma ega ei sega kaassõitjaid. Muusikat võib kuulata vaid oma kõrvaklappidega ilma kõlarit kasutamata.
 7. Bussist maha tulles ei tohi omapäi laiali joosta, vaid tuleb jälgida noorsootöötaja korraldusi.

ÕPPEKÄIGUD

 1. Osalejad ei kola ringi omapäi, on juhendaja läheduses (juhul kui pole antud vastavat luba).
 2. Osaleja vastutab ise oma isiklike asjade eest (riided, rahakott, telefon jms)

JALGISMATKAD, RETKED

 1. Selga panna ilmastikule ja matka eripärale vastavad riided ja jalanõud (kummikud või kinnised mugavad jalanõud ning kaasa võtta vahetussokid) ning peakate.
 2. Matkale võetakse kaasa vesi (0,5 l pudelis) ja omale meelepärased suupisted.
 3. Matkakott peab olema pakitud mõistlikult, et seda ei oleks raske kanda. Iga osaleja kannab oma matkakotti ise.
 4. Matkaja täidab noorsootöötaja korraldusi.
 5. Matkarajalt ei tohi omapead rajalt eemale minna, püsib kõikidega ühes grupis.

JAGRATTAMATKAD

 1. Vajalik sõidukorras jalgratas ja kiiver.
 2. Selga panna ilmastikule vastavad riided ja jalanõud. Soovituslikult panna selga helkurvest.
 3. Kerge seljakott isiklike asjade ning joogipudeli ja suupistete jaoks. Kaasavõetava seljakoti varustusse võiks kuluda ka vihmakeep.
 4. Jalgrattaga sõidetakse alati paremal pool teed hanereas ning hoitakse pikivahet. Üksteisest mööda ja kõrvuti sõitmine on keelatud.
 5. Jalgrattaga sõites kehtivad liiklusreeglid kõikidele osalejatele.
 6. Kui sõidu ajal tekib probleemi, anna käega märku või peatu rahulikult. Taga sõitev juhendaja märkab seda ning annab vilega signaali, et kogu grupp ohutult peatuks.

LAPSEVANEMA TEAVITUS VÄLJASÕIDUST (NÄIDIS)

„Kose Avatud Noortekeskuse väljasõitude ja väljaspool noortekeskust läbiviidavate ürituste korraldamise kord“ kinnitatud direktori 18. august 2016 käskkirjaga nr 21

Lisa 3 „Lapsevanema teavitamine väljasõidust “

LAPSEVANEMALE
Noortekeskus:
Väljasõidu sihtpunkt:
Kuupäev:
Väljasõidu kellaaeg:
Orienteeruv tagasijõudmise aeg:
Noorsootöötaja telefoninumber:
Turvalisuse eest vastutav noorsootöötaja:
Olen tutvunud Kose ANK väljaspool noortekeskust osalemise tingimustega (https://kosenoored.wordpress.com/kose-ank-uritused-valjaspool-noortekeksust/)
Olen teavitanud suuliselt noorsootöötajat lapse tervislikest iseärasustest ja ravimite vajadustest oma lapse, noorsootöötaja ja kogu grupi turvalisuse eesmärgil.

NOORSOOTÖÖTAJALE TAGASI
„Kose Avatud Noortekeskuse väljasõitude ja väljaspool noortekeskust läbiviidavate ürituste korraldamise kord“ kinnitatud direktori 18. august 2016 käskkirjaga nr 21
Lisa 3 „Lapsevanema teavitamine väljasõidust“
Noortekeskus:
Väljasõidu sihtpunkt:
Turvalisuse eest vastutav noorsootöötaja:
Noorsootöötaja on mind väljasõidust teavitanud. Kinnitan nõusoleku oma lapse väljasõidule lubamisest. Olen tutvunud Kose ANK väljaspool noortekeskust osalemise tingimustega (https://kosenoored.wordpress.com/kose-ank-uritused-valjaspool-noortekeksust/) ning vajadusel teavitanud suuliselt suuliselt noorsootöötajat lapse tervislikest iseärasustest ja ravimite vajadustest oma lapse, noorsootöötaja ja kogu grupi turvalisuse eesmärgil.
Lapse nimi:
Lapsevanema kontakttelefon:
Lapsevanema nimi ja allkiri:

Sildipilv

%d bloggers like this: